Hướng dẫn cách chèn widget bài đăng phổ biến có vote 5 sao

Website Traffic
Bài đăng phổ biến
Chào các bạn!
Không vòng vo làm gì hôm nay mình share cho các bạn cách chèn widget bài đăng phổ biến (Popular Post) có vote 5 sao khá đẹp và chuyên nghiệp.
Bước 1: Chèn đoạn code sau lên trước thẻ </head>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
Bước 2: sau khi các bạn nhấn vào "Mẫu" Chỉnh sửa template ở chế độ HTML

Các bạn coppy đoạn code tương ứng với từng mẫu bên dưới, thích mẫu nào thì coppy mẫu đó thôi nha! Sau đó dán code đó lên trước thẻ ]]></b:skin>
Mẫu 1:
/* Popular Post */.PopularPosts ul{background:#fff;list-style:none;margin:0;padding:5px 5px 0;overflow:hidden;border-top:none}

.PopularPosts li,.PopularPosts li img,.PopularPosts li a,.PopularPosts li a img{margin:0;padding:0;list-style:none;border:none;background:none;outline:none}

.PopularPosts ul{margin:0;list-style:none;color:#64707a}

.PopularPosts ul li img{background:#fafafa;display:block;margin:0 10px 0 0;width:60px;height:60px;overflow:hidden;float:left;}

.PopularPosts ul li{position:relative;background-color:#fff;margin:0;padding:.7em 0!important;border:0;position:relative;border-bottom:1px dotted rgba(0,0,0,0.2)}

.PopularPosts ul li:before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005';display:inline-block;position:absolute;color:#f39c12;text-align:center;bottom:0;right:0;margin:9px 0;font-size:11px;padding:0;font-weight:normal;line-height:normal;transition:all .3s}
.PopularPosts ul li:nth-child(1):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f005\f005';}
.PopularPosts ul li:nth-child(2):before{font-family:fontawesome;content:'\f006\f005\f005\f005\f005';opacity:.9}
.PopularPosts ul li:nth-child(3):before{font-family:fontawesome;content:'\f006\f006\f005\f005\f005';opacity:.85}
.PopularPosts ul li:nth-child(4):before{font-family:fontawesome;content:'\f006\f006\f006\f005\f005';opacity:.8}
.PopularPosts ul li:nth-child(5):before{font-family:fontawesome;content:'\f006\f006\f006\f006\f005';opacity:.75}
.PopularPosts ul li:hover:before{opacity:1}
.PopularPosts ul li:first-child{border-top:none}
.PopularPosts ul li:last-child{border-bottom:none}
.PopularPosts ul li .item-title a,.PopularPosts ul li a{color:#333;font-size:13px;}
.PopularPosts ul li a:hover{color:#2476e0;}
.PopularPosts .item-thumbnail{margin:0;}
.PopularPosts .item-snippet{display:none}
.PopularPosts .item-title{font-weight:700;padding-bottom:.2em;padding:0 5px}
Mẫu 2:
 /* Popular Post */.PopularPosts ul{background:#fff;list-style:none;margin:0;padding:5px 5px 0;overflow:hidden;border-top:none}.PopularPosts li,.PopularPosts li img,.PopularPosts li a,.PopularPosts li a img{margin:0;padding:0;list-style:none;border:none;background:none;outline:none}.PopularPosts ul{margin:0;list-style:none;color:#64707a}.PopularPosts ul li img{background:#fafafa;display:block;margin:0 10px 0 0;width:60px;height:60px;overflow:hidden;float:left;}.PopularPosts ul li{position:relative;background-color:#fff;margin:0;padding:.7em 0!important;border:0;position:relative;border-bottom:1px dotted rgba(0,0,0,0.2)}.PopularPosts ul li:before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005';display:inline-block;position:absolute;color:#f39c12;text-align:center;bottom:0;right:0;margin:9px 0;font-size:11px;padding:0;font-weight:normal;line-height:normal;transition:all .3s}.PopularPosts ul li:nth-child(1):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f005\f005';}.PopularPosts ul li:nth-child(2):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f005\f006';opacity:.9}.PopularPosts ul li:nth-child(3):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f006\f006';opacity:.85}.PopularPosts ul li:nth-child(4):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f006\f006\f006';opacity:.8}.PopularPosts ul li:nth-child(5):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f006\f006\f006\f006';opacity:.75}.PopularPosts ul li:hover:before{opacity:1}.PopularPosts ul li:first-child{border-top:none}.PopularPosts ul li:last-child{border-bottom:none}.PopularPosts ul li .item-title a,.PopularPosts ul li a{color:#333;font-size:13px;}.PopularPosts ul li a:hover{color:#2476e0;}.PopularPosts .item-thumbnail{margin:0;}.PopularPosts .item-snippet{display:none}.PopularPosts .item-title{font-weight:700;padding-bottom:.2em;padding:0 5px}
Mẫu 3
/* Popular Post */.PopularPosts ul{background:#fff;list-style:none;margin:0;padding:5px 5px 0;overflow:hidden;border-top:none}.PopularPosts li,.PopularPosts li img,.PopularPosts li a,.PopularPosts li a img{margin:0;padding:0;list-style:none;border:none;background:none;outline:none}.PopularPosts ul{margin:0;list-style:none;color:#64707a}.PopularPosts ul li img{background:#fafafa;display:block;margin:0 10px 0 0;width:60px;height:60px;overflow:hidden;float:left;}.PopularPosts ul li{position:relative;background-color:#fff;margin:0;padding:.7em 0!important;border:0;position:relative;border-bottom:1px dotted rgba(0,0,0,0.2)}.PopularPosts ul li:before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005';display:inline-block;position:absolute;color:#f39c12;text-align:center;bottom:0;right:0;margin:9px 0;font-size:11px;padding:0;font-weight:normal;line-height:normal;transition:all .3s}.PopularPosts ul li:nth-child(1):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f005\f005';}.PopularPosts ul li:nth-child(2):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005\f005';opacity:.9}.PopularPosts ul li:nth-child(3):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005\f005';opacity:.85}.PopularPosts ul li:nth-child(4):before{font-family:fontawesome;content:'\f005\f005';opacity:.8}.PopularPosts ul li:nth-child(5):before{font-family:fontawesome;content:'\f005';opacity:.75}.PopularPosts ul li:hover:before{opacity:1}.PopularPosts ul li:first-child{border-top:none}.PopularPosts ul li:last-child{border-bottom:none}.PopularPosts ul li .item-title a,.PopularPosts ul li a{color:#333;font-size:13px;}.PopularPosts ul li a:hover{color:#2476e0;}.PopularPosts .item-thumbnail{margin:0;}.PopularPosts .item-snippet{display:none}.PopularPosts .item-title{font-weight:700;padding-bottom:.2em;padding:0 5px}
Lưu template lại và thưởng thức thôi. Bài viết được tham khảo tại mybloggerseo.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét