Cấu hình tên miền trỏ về blogger/ blogspot

Website Traffic
Trong các ứng dụng mà Google Apps cung cấp cho phép chúng ta tạo một website riêng trên nền tảng của Google.Nền tảng được sử dụng nhiều nhất đó là Blogspot. Vậy làm sao chúng ta có thể trở tên miền về blogspot. Các bạn cần thêm các bản ghi này vào phần thiết lập DNS của nhà cung cấp tên miền mà bạn muốn trỏ về Blogspot 
www
CNAME
ghs.google.comGoogle Blogspot cung cấp các IP để phục vụ dịch vụ của mình vì thế các bạn cần cấu hình các record tên miền với các bản ghi như sau:

@ hoặc tên miền
A
216.239.32.21
@ hoặc tên miền
A
216.239.34.21
@ hoặc tên miền
A
216.239.36.21
@ hoặc tên miền
A
216.239.38.21

Đối với trường hợp như trên, các bạn cần tự cấu hình các thiết lập cần thiết trong Google Blogspot của mình, nhân viên trực chỉ cần thực hiện trỏ một record CNAME cho DNS là có thể sử dụng được.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét