Cài đặt và Quản lý server dễ dàng với HocVPS Script

Website Traffic
HocVPS Script là 1 bash script chạy trên SSH sẽ tự động cài đặt tất cả các thành phần cần thiết nhất cho VPS với một dòng lệnh duy nhất.
Không như những Control Panel khác, HocVPS Script không hề sử dụng bất kỳ tài nguyên server (CPU, RAM) và không thể mắc lỗi bảo mật nào để hacker khai thác được nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.
Ngoài ra, webserver sẽ được tự động tối ưu cấu hình để đảm bảo có hiệu suất hoạt động tốt nhất. Ngay cả những bạn mới làm quen với VPS cũng có thể quản lý VPS thông qua menu dòng lệnh đơn giản.
HocVPS Script v1.2
HocVPS Script sẽ tự động cài đặt:
 • Webserver Nginx bản mới nhất
 • Database MariaDB bản mới nhất (chính là MySQL được tối ưu)
 • PHP phiên bản tùy chọn: 5.6.x (mới nhất), 5.5.x hoặc 5.4.x; đi kèm Zend OPcache
 • phpMyAdmin 4.4.14 bản mới nhất
Những tính năng đặc biệt:
 1. Thông tin cài đặt đơn giản, chỉ cần lựa chọn phiên bản PHP, tên miền chính và port phpMyAdmin là đủ. Thậm chí bạn không cần nhập password root MySQL vì script sẽ tự động gen.
 2. Sử dụng Nginx repo thay vì compile từ source như những script khác giúp việc cài đặt Nginx nhanh hơn, sau này có nâng cấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
 3. Thay thế MySQL bằng MariaDB cho kịp xu hướng (đây là phiên bản cải tiến của MySQL cho hiệu suất hoạt động cao hơn MySQL; ngoài ra phiên bản mới nhất CentOS 7 chính thức đã hỗ trợ MariaDB).
 4. Tương thích với cả CentOS 6 và 7, cả 32bit lẫn 64bit chơi hết.
 5. Tùy chọn sử dụng cài đặt phiên bản PHP 5.6 (mới nhất), 5.5 hoặc 5.4.
 6. Tự động cài đặt module Zend Opcache và có thể theo dõi status ngay trên web.
 7. Sử dụng được với cả domain www và non-www
 8. Update tự động cho Nginx, PHP, MariaDB.
 9. Theo dõi tình trạng server ngay trên web, có thể sử dụng mobile truy cập mọi nơi.
 10. Thay đổi port SSH mặc định từ 22 sang 2222 hạn chế SSH Brute Force Attack.
 11. Toàn bộ thông tin sử dụng sẽ được lưu trong file text ở /root/hocvps-script.txt
Yêu cầu hệ thống:
 1. RAM: tối thiểu 512Mb
 2. Nên tạo swap nếu sử dụng ổ cứng SSD
Trước khi tiến hành cài đặt, bạn cần nắm một số kiến thức căn bản trong bài Bắt đầu, chủ yếu là cách sử dụng ZOC Terminal kết nối SSH và sử dụng sFTP để upload.

Cài đặt HocVPS Script

Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một VPS mới tinh bằng cách Reinstall hoặc Rebuild, sử dụng CentOS 6 hoặc 7, bản 32bit hoặc 64bit đều được.
Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:
yum -y install wget && wget http://hocvps.com/scripts/$(rpm -E %centos)/install && bash install
Sau khi cài đặt xong khi connect VPS bạn hãy sử dụng port 2222, không dùng port 22!
Chuẩn bị quá trình cài đặt
Chuan bi cai dat
Trong bước này bạn cần lựa chọn:
 1. Phiên bản PHP muốn sử dụng: phiên bản 5.4 đã cũ, chỉ nên sử dụng với những code không thể dùng với PHP phiên bản mới hơn.
 2. Tên miền chính sử dụng với VPS.
 3. Port phpMyAdmin: là port bí mật để bạn có thể sử dụng phpMyAdmin và theo dõi tình trạng hệ thống, không được trùng với port của các service khác.
Sau đó, bạn cứ để cho script tự động thực hiện quá trình cài đặt, có thể mất từ 3 – 5 phút tùy cấu hình và network của VPS/Server.
Trong quá trình cài đặt bạn không phải nhập MySQL root password do script sẽ tự động generate. Khi cần sử dụng database hãy chạy chức năng số 8, Tạo database. Nếu đổi pass MysSQL root bạn cần update nội dung file /etc/hocvps/scripts.conf để đảm bảo script hoạt động bình thường.
Cuối cùng, nếu không có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt thành công và thông tin quản lý VPS như bên dưới. Đồng thời, thông tin này cũng sẽ được lưu trong file text có đường dẫn /root/hocvps-script.txt để bạn xem lại sau này.
Cai dat xong HocVPS Script
Vậy là server sẵn sàng để bạn sử dụng rồi đấy. Sử dụng lệnh hocvps để truy cập vào menu của script.
Lưu ý: HocVPS Script tự động thay đổi port SSH mặc định từ 22 sang 2222, khi kết nối các bạn hãy sử dụng port mới này. Xem hướng dẫn đổi port tại đây.
Quá đơn giản phải không 😀
Mình có bài viết hướng dẫn các bước cấu hình VPS chuẩn sử dụng HocVPS Script chịu tải lên đến 4k3 online với VPS Vultr 2GB RAM rất hay, bạn nhớ tham khảo nhé.

Một số vấn đề có thể gặp phải

Nguyên nhân ở đây có thể do code PHP của bạn bị lỗi, để có thể hiển thị lỗi này các bạn làm như sau:
– Mở file cấu hình PHP
nano /etc/php.ini
– Tìm và chỉnh dòng display_errors = Off thành display_errors = On
– Lưu lại, khởi động lại php-fpm
service php-fpm restart
Mình đã fix lỗi này trong phiên bản mới.
Trong file config.php bạn hãy chuyển:
$config['Database']['dbtype'] = 'mysql';
thành
$config['Database']['dbtype'] = 'mysqli';
rồi thêm đoạn sau vào: define('DISABLE_HOOKS', true);
1. Đối với phiên bản HocVPS Script hiện tại
Các bạn chỉ cần chạy menu “hocvps” rồi chọn option 15) Nang cap server. Toàn bộ quá trình nâng cấp sẽ được tự động thực hiện.
2. Đối với phiên bản HocVPS Script cũ
PHP
Để kiểm tra phiên bản PHP hiện tại bạn dùng lệnh php -v hoặc php-fpm -v
– Nếu bạn đang dùng PHP 5.4.x và muốn nâng cấp lên bản cao nhất (cùng là 5.4.x)
yum --enablerepo=remi update php\*
– Nếu bạn đang dùng PHP 5.4.x và muốn nâng cấp lên 5.5.x hoặc đang dùng 5.5.x và muốn nâng cấp lên bản cao nhất
yum --enablerepo=remi-php55,remi update php\*
Nginx
Để kiểm tra phiên bản Nginx đang sử dụng bạn dùng lệnh nginx -v hoặc nginx -V
Nâng cấp Nginx lên phiên bản mới nhất:
yum --enablerepo=remi-php55,remi update nginx\*
MySQL-MariaDB
Để kiểm tra phiên bản MariaDB đang sử dụng bạn dùng lệnh mysql -p
Nâng cấp MariaDB lên phiên bản mới nhất:
yum upgrade MariaDB-server MariaDB-client
phpMyAdmin
Bạn hãy xóa toàn bộ file + folder trong thư mục /home/maindomain.com/private_html/ bằng lệnh rm rồi tải script phpMyAdmin mới nhất giải nén vào thư mục này.
Xem thêm hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS
HocVPS Script hoạt động rất tốt với WordPress, Magento, PrestaShop (đã trực tiếp test).

Đăng nhận xét

0 Nhận xét