Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

Website Traffic
Tương tự như bài hướng dẫn trên Ubuntu, trong bài này mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người 2 cách để cài đặt phpMyAdmin trên CentOS.

I. Cài đặt phpMyAdmin package

Trước khi tiến hành cài đặt phpMyAdmin bạn cần cài đặt trước LAMP hoặc LEMP server trên CentOS.
1. Thêm EPEL repo
phpMyAdmin không có sẵn trong repo mặc định của CentOS nên muốn cài bạn phải sử dụng Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.
Cài đặt
yum install epel-release
Check lại repo bằng cách
yum repolist
. . .
repo id     repo name                    status
base      CentOS-6 - Base                 6381
epel      Extra Packages for Enterprise Linux 6 - x86_64 9788
extras     CentOS-6 - Extras                 13
updates     CentOS-6 - Updates               1336
repolist: 17518
Bạn sẽ thấy EPEL có trong list repo.

2. Cài đặt phpMyAdmin
yum install phpmyadmin
3. Cấu hình phpMyAdmin
nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
Để có thể truy cập được vào phpMyAdmin bạn cần thay đổi thông tin IP từ 127.0.0.1 sang All.
Bạn cũng có thể giới hạn truy cập bằng cách sử dụng IP của bạn. Tuy nhiên, do đặc điểm mạng ADSL VN thường xuyên thay đổi IP nên bạn không nên dùng IP cá nhân.
Có 4 chỗ bạn cần thay đổi IP
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
Lưu và khởi động lại server
service httpd restart
Check kết quả bằng cách truy cập vào http://<youraddress>/phpmyadmin rồi đăng nhập sử dụng account root mysql.

II. Cài đặt phpMyAdmin script

Với các bước trên các bạn đã có thể cài xong phpMyAdmin được rồi. Tuy nhiên, có một số lí do nên mình khuyên các bạn nên sử dụng script phpMyadmin mà thôi:
 1. Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ -> tiết kiệm tài nguyên server
 2. Có thể tùy biến đường dẫn phpmyadmin -> bảo mật hơn
Đầu tiên bạn cần chọn phiên bản muốn cài trong trang chủ phpMyAdmin
Copy đường dẫn trực tiếp với file extension là .zip, ví dụ bản 4.4.14 là https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip
Vào thư mục www chứa nội dung website, chạy lệnh sau
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip
Giải nén
unzip phpMyAdmin-*.zip
Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.4.14-english, để sử dụng bạn truy cập vào link http://<youraddress>/phpMyAdmin-4.4.14-english. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thành bất cứ cái nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét