Cách tạo tên miền ảo cho localhost với Xampp

Website Traffic

Cách tạo tên miền ảo cho localhost với Xampp

Tạo tên miền ảo trên localhost trên Xampp có 2 loại tên miền, tên miền có đuôi là dạng tên miền có dấu chấm ví dụ như tên miền http://tenmiencuaban.dev hoặc tên miền không có đuôi là tên miền http://tenmiencuaban. Tại sao lại sử dụng 2 loại tên miền này?
Tên miền có đuôi: trường hợp này tôi hay áp dụng cho 2 tình huống 1 database chạy >2 website và tên miền ảo gần giống tên miền thật để thuận tiện thay đổi khi đưa lên Internet.
Ví dụ
Tên miền không đuôi: tôi ít dùng vì nó hay gây lỗi vì nhiều lúc cũng hay quên không gõ dấu / sau cùng nó sẽ chạy tới google search

Các bước tạo tên miền tùy chỉnh trên localhost:

Bước 1: Cấu hình file Host trong System32

Mở file host trong thư mục C:WindowsSystem32driversetc nhấp chuột chọn Properties như hình vẽ dưới đây
Tiếp theo chọn Security -> SYSTEM -> Edit như ảnh minh họa.
Tiếp nữa chọn User (tên máy) -> Allow (chọn full quyền) -> Chọn Apply như hình sau:

Bước 2: Sửa file Host để trỏ tên miền ảo về IP 127.0.0.1

Vẫn làm như bước 1 nhưng chuột phải chọn Open > Notepad > thêm tên miền ảo > Save (Ctrl+s) nếu máy bạn không có phần mềm chỉnh sửa code. Thêm tên miền ảo mới ví dụ tên là www.hoangluyen.com phía dưới tên miềnw1.muahet.net đã tạo trước đó (thay hoangluyen.com bằng tên miền ảo bạn muốn tạo).
1
127.0.0.1 www.localhost
127.0.0.1 www.tenmiencuaban.com

Như hình minh họa dưới đây lúc chưa có www.tenmiencuaban.com

Bước 3: Tạo thư mục tên miền ảo trên Xampp

Vào F:/xampp/htdocs tạo một thư mục mới tên là www.tenmiencuaban.com (thay tenmiencuaban.com bằng tên miền ảo bạn muốn tạo). Như hình minh họa dưới đây:

Bước 4: Cấu hình httpd-vhost.conf của Appache

Mở thư mục F:xampp/apache/conf/extra -> Sửa file httpd-vhost.conf bằng Notepad -> Gõ ctrl+F tìm đoạn code NameVirtualHost *:80

và thêm đoạn code này phía dưới:
1
2
3
4
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@tenmiencuaban.com
DocumentRoot "F:/xampp/htdocs/www.tenmiencuaban.com"
ServerName www.tenmiencuaban.com
</VirtualHost>

Lưu ý: Đổi ổ F thành ổ đĩa bạn đã cài Xampp trước đó và tên miền hoangluyen.com bạn thay bằng tên miền của bạn

Bước 5: Khởi động lại Appache và Test thử

Khi bạn thiết lập xong đến bước 4 tên miền www.tenmiencuaban.com chưa chạy được bạn phải mở bảng điều khiển Xampp (Xampp Control Panel) dưới khay hệ thống chọn Stop > Sau khi chờ nó tắt hẳn chọn Start nếu thấy PID (có 2 dòng như máy của mình là 5900 và 5940) và Port (80, 443) thì việc Reset đã ok. 
Hãy mở trình duyệt lên gõ www.tenmiencuaban.com nếu thấy nó hiện lên kết quả như sau:


Còn nếu không được bạn phải xem lại toàn bộ các bước trên có sai sót gì không hoặc kiểm tra lại các tên miền ảo khác có chạy được không nếu không chạy được thì có thể Xampp đang bị lỗi. Chúc bạn thành công.

Nguồn : Hoangluyen.com


Nguồn : Hoangluyen.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét