Hướng dẫn triển khai mã quảng cáo adsense lên website

Website Traffic
Kiếm tiền online hay kiếm tiền bằng cách phân phối nội dung quảng cáo lên website và phổ biến nhất là Google Adsense. 
Có rất nhiều bạn đã đăng kí adsense xong nhưng việc tạo mã quản cáo và triển khai nó lên web còn nhiều lúng túng và chưa khoa học.
Hôm nay mình xin phép được hướng dẫn các bạn tạo mã quảng cáo và triển khai quảng cáo lên website nhé.
Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Adsense Dashboad nha theo đường dẫn adsense.com chọn đăng nhập.
Sau khi đăng nhập các bạn chọn mục quảng cáo của tôi (My Ads)
Các bạn chọn tạo mã quảng cáo mới nhé

Sau khi tạo mã quảng cáo xong các bạn chọn mục lấy mã và chèn vào website của bạn nhé
CHúc các bạn thành công