Menu

Thêm nhiều ưu đãi từ QuizGroup cho đối tác kiếm tiền Youtube


Từ bây giờ người chơi kiếm tiền với youtube liên kết với QuizGroup đã có thêm một phương thức thanh toán mới qua Payoneer. Trước đây QuizGroup có hỗ trợ các đối tác thanh toán qua Paypal nhưng do chính sách của Paypal bị limit nhiều gây khó khăn cho người dùng và Webmoney hỗ trợ thanh toán đồng Rup của Nga thì bây giờ Quizgroup có thêm hình thức thanh toán qua Payoneer. Mỗi thanh toán trên 100$ được cộng thêm 50$ khi thanh toán.

Nội dung thư

Dear partners,
We have a special offer from Payoneer.
Every new user who register by the end of the year will receive a $50 bonus once they receive $100 or more in payments from QuizGroup until the end of January 2016. If you are interested please take your chance and choose Payoneer as your payment method. Learn more
--
Best regards,
The QuizGroup Team
Уважаемые партнеры,
У нас есть специальное предложение от Payoneer!
Каждый новый пользователь, который зарегистрируется до конца года, получит бонус в 50$ при получении платежа от QuizGroup в размере от 100$ до конца января 2016 года. Если Вас заинтересовало предложение, не упустите свой шанс и выберите Payoneer в качестве своего метода выплаты. Узнать больше
--
Best regards,
The QuizGroup Team

Tạm dịch

Đối tác thân mến, 
Chúng tôi có một đề nghị đặc biệt của Payoneer.
Mỗi người dùng mới đăng ký vào cuối năm nay sẽ nhận được $ tiền thưởng 50 lần họ nhận được $ 100 hoặc nhiều hơn trong các khoản thanh toán từ QuizGroup cho đến cuối tháng Giêng năm 2016. Nếu bạn quan tâm xin vui lòng mất cơ hội của bạn và chọn Payoneer như phương thức thanh toán của bạn. Tìm hiểu hơn

-
Trân trọng,
Các QuizGroup đội
Đối tác thân mến, 
Chúng tôi có một đề nghị đặc biệt của Payoneer! 
Mỗi người sử dụng mới, những người ký tính đến cuối năm nay, sẽ nhận được tiền thưởng $ 50 khi nhận được thanh toán từ QuizGroup với số tiền là $ 100 cho đến cuối tháng Giêng năm 2016. Nếu bạn quan tâm đến một đề nghị, không bỏ lỡ cơ hội của bạn và chọn Payoneer như phương thức thanh toán. Tìm hiểu thêm

-
Trân trọng,
Các QuizGroup đội
Vậy là Chúng ta lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng rồi. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền nhé !!!!
Bài viết được chia sẻ tại Thucle Blogs. Cảm ơn bạn đã quan tâm.


Share This:

No Comment to " Thêm nhiều ưu đãi từ QuizGroup cho đối tác kiếm tiền Youtube "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM