Tất cả trong một SEO Pack 2016 cho Blogspot Blogger

Website Traffic
Tất cả trong một SEO Pack 2016 cho Blogspot Blogger
Tất cả trong một SEO Pack 2016 cho Blogspot Blogger

Làm thế nào để thêm thẻ meta trong blogger.

Vâng! trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ một mẫu hoàn chỉnh của bộ thẻ meta cho Blogger SEO . Như tất cả các bạn biết rằng Blogspot là một nền tảng CMS blog phổ biến nhất và dễ dàng quản lí. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là một phần quan trọng nhất và đối với blogger cũng không ngoại lệ. Một người sử dụng và Tìm kiếm luôn có một ý tưởng ngắn gọn đó cũng xuất hiện từ tiêu đề tag của trang/bài viết  của bạn và đó là phải là một thứ quan trọng. Chúng tôi đặt < title> tag sau thẻ < head>. Tiêu đề này hiển thị từ khóa trên thanh tiêu đề của trình duyệt và kết quả tìm kiếm. Nếu bạn đang chạy một blog blogspot, sau đó bạn phải cần  Tối ưu hóa SEO cho blog của bạn. SEO cho blogger là một phần quan trọng nhất đối với tất cả các blogger. Trong bài viết này tôi chia sẻ một mẫu SEO hoàn chỉnh cho blogger . Một blog của phải cần thêm thẻ tilte khác nhau trong các trang hoặc các bài viết khác nhau.
Sử dụng này tất cả trong một seo cho blogger , bạn cũng có thể thêm các từ khóa thẻ meta trong blog của bạn, sẽ làm cho các chương trình tìm kiếm hiểu về blog của bạn hơn. Điều đó thật tốt.
Blogger keywords meta tags: để tìm kiếm chương trình đó, những gì về blog của bạn.
Description meta tags: cũng quan trọng đối với blogger. Description meta tags cung cấp một bản tóm tắt của trang của bạn hoặc các bài viết trên kết quả tìm kiếm. Đó là điều quan trọng nhất đối với việc lập chỉ mục bài viết của mình trên các công cụ tìm kiếm.
The title meta tag description and meta tags: là quan trọng nhất đối với blogger seo.
The title meta tag description and meta tags< meta name = " description" content = "XXXX " > đây là meta description tag cho blogger và nó cũng đặt sau thẻ < head> như thẻ tiêu đề. Đừng lo lắng. Trong phần tiếp theo dưới đây tôi sẽ mô tả cho bạn làm thế nào để thêm các thẻ meta trong blogger. Tất cả trong một mẫu SEO 2016 cho blogger có thể giúp bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn.

Thẻ meta cho blogger  rất cần thiết. Blogger meta tags sẽ giúp bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn cho công cụ tìm kiếm khác nhau. Trong bài viết này tôi chia sẻ một gói hoàn chỉnh của thẻ meta dành cho SEO . Điều đó giúp bạn rất nhiều. Trên internet, bạn cũng tìm thấy nhiều bài phân tích về meta tag, nhưng nó sẽ không được hoàn chỉnh cho blog của bạn. Bạn phải cần một mẫu hoàn chỉnh và tối ưu hóa seo cho blogger.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tags đầy đủ và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm meta. SEO chủ đề thân thiện với blogger cũng đóng một vai trò quan trọng trong kết quả tìm kiếm.

Full Features of SEO Meta Tags
 • Full SEO Meta tag blogger: Complate SEO meta tags pack for your blogspot blogger
 • Optimized posts title: Show posts title first on search results. 
 • Optimized blogger comments: Help search bots to crawling blog's comment.
 • Optimized Archive pages: Index your archive pages separately.
 • Optimized Blogger labels: Index your label pages separately.
 • Optimized keywords meta tag: Your main keywords, that help search bots to understand about your blog. 
 • Google, Bing and Alexa verify by verification code: Verify all webmaster tools using verify ID.
 • SEO friendly robots.txt file by tag: It give a brief idea for indexing your blog to search engine.
 • Convert title tags into dynamic title tags:
 • Convert title on 404 error page: Convert blog title when visitors are stay in error page.
 • Facebook and Twitter profile compatible: Social meta tags help you for socializing. 
 • Allow bots to crawl your site on daily: Robots crawling by meta tags.
 • Google + Author name profile picture Compatible: Social meta tags help you for socializing. 
 • Facebook user name and Page name Compatible: Social meta tags help you for socializing. 
Nếu trong blog của bạn đã thêm thẻ seo, sau đó bạn phải cần thẻ meta rõ ràng trước đó từ blog của bạn. Bây giờ cho phép bắt đầu và xem làm thế nào để thêm các thẻ meta trong blogger. Bây giờ hãy vào Blogger Dashboard> Edit HTML và chèn mã dưới đây ngay sau thẻ <head>
Những phần in đậm là những phần cần chú ý. Hãy tùy chỉnh lại cho phù hợp với blog của các bạn nhé
<!-- All in One SEO Pack for blogger custom by thucleblogs.tk -->
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='YOUR, KEYWORDS, HERE' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.pageName'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
</b:if>
<meta content='website' property='og:type'/></b:if></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/></b:if>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://plus.google.com/GOOGLE+ID/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/GOOGLE+ID/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/GOOGLE+ID' rel='me'/>
<meta content='GOOGLE-WEBMASTER-CODE' name='google-site-verification'/>
<meta content='BING-WEBMASTER-CODE' name='msvalidate.01'/>
<meta content='ALEXA-VERIFY-CODE' name='alexaVerifyID'/>
<meta content='Sylhet, Bangladesh' name='geo.placename'/>
<meta content='YOUR-NAME' name='Author'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='Bangladesh' name='geo.country'/>
<meta content='en_US' property='og:locale'/>
<meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='https://www.facebook.com/depzai21891' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/SunShiune.Angle' property='article:publisher'/>
<meta content='FACEBOOK-APP-ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='FACEBOOK-ADMIN-ID' property='fb:admins'/>
<meta content='@saobangkhoc198x' name='twitter:site'/>
<meta content='@saobangkhoc198x' name='twitter:creator'/>
<!-- End of All in One SEO Pack for blogger by msdesignbd.com -->

Tùy chỉnh:

 1. YOUR, KEYWORDS, HERE: Type your main keywords. 
 2. GOOGLE+ID: Your Google Plus profile id (replace 3 times).
 3. GOOGLE-WEBMASTER-CODE:  Google webmaster tools verification code.
 4. BING-WEBMASTER-CODE: Bing webmaster tools verification code.
 5. ALEXA-VERIFY-CODE: Alexa Verify code.
 6. Sylhet, Bangladesh: Your state and country name.
 7. YOUR-NAME: Blog's Admin name.
 8. Bangladesh: Your country name.
 9. Msubel.np: Facebook user name.
 10. Msdesign.rtml: Facebook page user name.
 11. FACEBOOK-APP-ID: Facebook app id. (make here)
 12. FACEBOOK-ADMIN-ID: Your Facebook ID. (find here
 13. @saobangkhoc198x: Your Twitter username (replace 2 times).
Lưu ý: Nó sẽ mất đến 3 ngày giờ để cập nhật toàn bộ các thông tin blog của bạn. 
Nếu bạn tìm thấy bất kỳ vấn đề gì  thú vị hãy chia sẻ cho tôi về phần bình luận. Theo dõi blog để nhận tất cả các cập nhật mới nhất của tôi và Template Blogger miễn phí Nếu bạn nghĩ rằng bài viết này là hữu ích thì đừng quên chia sẻ bài viết của chúng tôi với bạn bè của bạn bởi vì sự hỗ trợ của bạn là động lực của chúng tôi.