Đánh giá sơ qua về NET BentPixels

Đánh giá sơ qua về NET BentPixels
Đánh giá sơ qua về NET BentPixels
NET của US, Đứng thứ 53 Top Network Youtube
- Ăn chia 90%
- Chấp nhận Reup
- Điều kiện : Video không dính bản quyền ( Khuyên bạn nên để mấy trăm view + vài Sub hãy đăng ký )
- Đăng ký nhanh khoảng 10' là được vào
- Thanh toán Paypal
- Có Dashboard riêng, đầy đủ thông tin như Youtube ( Mới tham gia nó chưa cập nhật đầy đủ )
Đăng nhập vào Bent Pixels Dashboard

Các tìm kiếm liên quan đến bentpixels

benpixel network