THAY ĐỔI CỦA FACEBOOK ADS LỢI HAY HẠI

Website Traffic

Tôi đang test những thay đổi của Facebook ads trong thời gian gần đây. Đặc biệt là bỏ phần bid CPC. Những kết quả trước mắt chắc đủ để làm vài dòng tâm sự nho nhỏ gửi tới các mẹ đang chạy ads:

1- Sự thay đổi này người hưởng lợi nhiều nhất tất nhiên là người dùng. Các mẹ đọc lại dùm “tốt cho người dùng”. Các mẹ hay nói rằng những làm nhà quảng cáo cũng là người dùng tại sao không bảo vệ hay đem lại lợi ích cho họ ? Tôi hỏi các mẹ, trong cái mạng xã hội này có bao nhiêu phần trăm là các mẹ chạy quảng? Vậy nên các mẹ đừng cố gào thét lên như thế.

2- Việc bỏ CPC là việc tốt. Vì sao à ? Mấy mẹ chạy ads ngân sách chi vài chục củ đến vài trăm củ trở lên mỗi tháng thì được mấy mẹ chú ý đến content? Đã ai target sâu tới người dùng hay chưa ? có thế nói đa phần là chưa. Bởi vì target sâu vào thì còn lâu mới đến con số đó. Tiêu tiền hiệu quả là một nghệ thuật. Việc bỏ CPC sẽ giảm việc các bố làm quảng cáo ném vào new feed người ta một thứ nội dung đéo ra gì. Không tin các bố có thể xem lại tỉ lệ đơn hàng trên reach nhé.

3- Bỏ CPC là công bằng cho mọi người làm quảng cáo, người ít tiền sẽ biết tối ưu content và mạng lại giá trị cho khách hàng mục tiêu hơn.

Thay đổi này của Facebook rất tốt , còn các bố vui lòng không kêu gào đại diện cho mọi người làm ads ở Việt Nam nhé. Tuổi đéo gì mà đòi đại diện ở đây, tiền các bố tiêu chưa là gì đâu nhé.

Đừng ngồi đó mà rên rỉ nữa mà hãy tự mình động não để thay đổi đi :v

Đăng nhận xét

0 Nhận xét