Một số thủ thuật tối ưu Google Search

Website Traffic
Đối với dân SEO thì Google Search là một người trợ lý không thể thiếu trong các hoạt động công việc hàng ngày. Một số thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn khai thác triệt để hơn nữa các tính năng của công cụ tìm kiếm tuyệt vời này!
1. Search theo cụm từ chính xác
Cú pháp: “từ khóa” – thêm 2 dấu “ vào trước và sau cụm từ tìm kiếm
Cách search này sẽ giúp kết quả trả về liên quan chặt chẽ đến từ khóa bạn gõ ở thanh công cụ.
2. Giới hạn phạm vi tìm kiếm bằng con số
Cú pháp: từ khóa xxx to yyy (x, y là số)
Giả sử bạn đang có nhu cầu mua hoa có giá 150,000 – 200,000, bạn có thể search như sau: lẵng hoa 150000 to 200000
3. Search nội dung 1 trang web theo keyword
Cú pháp: từ khóa site: tên-trang-web
Ví dụ: du học anh site:duhocbluesea.edu.vn
4. Search từ đồng nghĩa với keyword
Cú pháp: ~từ khóa
Ví dụ: khi gõ ~big animals kết quả sẽ trả về gồm lage hoặc huge animals
5. Search theo định dạng tài liệu
Cú pháp từ khóa filetype: Đuôi-file
Thường được sử dụng khi tìm kiếm các tài liệu, ebook miễn phí. Ví dụ khi muốn tìm cuốn clean code ebook miễn phí bạn có thể search cleancode filetype:pdf
6. Tìm định nghĩa của 1 từ
Cú pháp: Define: từ khóa
Ví dụ tìm định nghĩa của tình yêu bạn search theo cú pháp Define: love
7. Tìm nội dung chứa 2 keyword
Cú pháp: “AAA” + “BBB”
Các kết quả hiển thị hàng đầu sẽ là các trang chứa đồng thời 2 cụm từ khóa mà bạn gõ theo cú pháp trên ở thanh công cụ.
Ví dụ: “clean code” + “free ebook”
8. Tìm kiếm các nội dung chứa 1 trong 2 từ khóa hoặc cả 2 từ khóa
Cú pháp “AAA” or “BBB”
Ví dụ “đề thi đại học” or “đề thi tốt nghiệp”
9. Tính toán và xem đồ thị
Cú pháp: Gõ phép tính vào thanh công cụ tìm kiếm
Ví dụ 6666*9999 hoặc cos (90+x)
10. Xem thời gian, nhiệt độ, thời tiết
Cú pháp: “ZZX”  in địa điểm
Ví dụ: weather in Ho Chi Minh
11. Chức năng đồng hồng đếm ngược
Cú pháp: timer
12. Đổi đơn vị đo
Cú pháp XXX to YYY hoặc ZZZ in WWW
Ví dụ: 200 THB to VND hoặc 2GB in byte
13. Tìm các nội dung chứa keyword trong title
Cú pháp: intitle: từ khóa
Ví dụ: intitle: du hoc
14. Tìm kiếm các kết quả chứa keyword trong URls
Cú pháp: inurls: từ khóa
Ví dụ: inurl: dien may nhap khau
15. Tìm kiếm trang web tương tự
Cú pháp: Related: tên-trang-web
Ví dụ: related:kickstarter.com
16. Tìm kiếm một nội dung nhưng không nhớ chính xác cụm từ để search
Cú pháp: thêm * vào từ mà bạn không nhớ
Ví dụ: anh * em
(Nguồn: ST & Tổng hợp)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét